Competitie

De keuze om Muay Thai of Kickboxing als competitiesport te beoefenen is vrijblijvend. Als kinderen en jongeren aan wedstrijden willen deelnemen, wordt dit voorafgaandelijk besproken met henzelf en met de ouders. Leden die aan competities deelnemen, krijgen een aangepast trainingsschema – hogere intensiviteit en frequentie, en een meer individuele begeleiding – waarbij voor jongeren de trainingen worden afgestemd op de leeftijd. De beslissing om aan wedstrijden deel te nemen wordt samen genomen.

Aanstaande gevechten

Fights at the Border

11 December 2021

Fight Explosion 8

4 December 2021

Verleden gevechten